Logo GLD stemt
Advertentie

Het laatste verkiezingsnieuws

BORCULO - Wethouder Anjo Bosman van de gemeente Berkelland heeft dinsdagavond een motie van wantrouwen overleefd tijdens de raadsvergadering. De oppositiepartijen (D66, PvdA, Groenlinks en Ondernemend Berkelland) hadden deze motie ingediend, omdat de wethouder onjuiste informatie zou hebben verstrekt over de verkoop van Villa Smits in Eibergen.

ARNHEM - Een van de belangrijkste politieke items in de gemeenteraad deze maand is de financiële meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. In deze meerjarenbegroting kan men veel van wat in het coalitieakkoord stond terugzien. Ook geeft het een beeld van de financiële positie van Arnhem.

TIEL - Burgemeester Beenakker herkent zich niet in de uitspraken die zijn gedaan tijdens een vergadering van winkeliersvereniging Hart van Tiel.

ARNHEM - Volgens GroenLinks is er zowel landelijk als in Arnhem is een stijging te zien van het aantal meldingen van incidenten met personen met verward gedrag. Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten in Nederland een sluitende aanpak hebben op dit gebied. Dat is de opdracht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Maud Dolsma van GroenLinks voldoet de Arnhemse aanpak nog niet aan de eisen.

HEUMEN - Edwin Claassen is vanaf 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de VVD-fractie in de Heumense gemeenteraad.

TIEL - Vic Latumahina heeft laten weten dat hij de raadszetel opeist die vrij was gekomen na het opstappen van frontman Teus Verduin van de politieke partij Krachtig Tiel. Hij zal als éénmansfractie verdergaan.

TIEL - Na lang wikken en wegen is er dan toch een sluitende begroting voor de gemeente Tiel. Knelpunten waren (en zijn) het sociaal domein, met name jeugdzorg.

SILVOLDE - De gemeente Oude IJsselstreek verwacht op basis van huidige cijfers een tekort van ruim vier miljoen in het sociaal domein. Dat blijkt uit de programmabegroting ‘Met lef’ die donderdag door de gemeente is gepresenteerd.

ARNHEM - Deze week waren alle Arnhemmers welkom om op het gemeentehuis mee te praten over de meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem.

TIEL - Buitengewoon opsporingsambtenaren in Tiel krijgen meer bevoegdheden. Zo mogen zij straks fouilleren en handboeien dragen. De taken van de boa's verschuiven zo steeds meer naar die van de politie, zoals tijdens horeca-avonden en bij evenementen.

OPHEUSDEN - Het indienen van twee moties door de PvdA en de VVD om door een nog betere voorlichting aan inwoners, arbeidsmigranten en asielzoekers de vaccinatiegraad te verhogen, verzandde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Neder-Betuwe in een woordenspel met de SGP, maar werd wel raadsbreed aangenomen.

LOCHEM - Hoelang blijft PlusOV nog bestaan? Dat is de grote vraag nu bekend is geworden dat de colleges van de drie grootste deelnemende gemeenten - Apeldoorn, Deventer en Zutphen - er (grotendeels) mee willen stoppen.

TIEL - De gemeente Tiel heeft 2017 afgesloten met een negatief saldo van 2,1 miljoen euro. De grootste tekorten zijn net als vorig jaar ontstaan bij de jeugdzorg. Het tekort is opgelopen tot 2,4 miljoen euro. Tiel heeft binnen jeugdzorg te maken gekregen met een flink korting op de financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid.

WIJCHEN - Het CDA Wijchen maakt zich grote zorgen over de toekomst van ‘de mooiste plek van Wijchen’. Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de herinrichting van het gebied tussen het Kasteel en Wijchens Meer volledig over te laten aan de markt.

- Naar aanleiding van berichten die Gemeentebelang onlangs bereikten heeft raadslid Martin Juffer namens deze fractie in de raadsvergadering van donderdag 27 september enkele vragen aan het college gesteld.

- De Programmabegroting 2019-2022 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en ook dit jaar is de begroting weer sluitend. “Deze begroting is een vertaling van de ambitieuze plannen van de coalitie”, zegt een tevreden wethouder Leen van der Maas.

VELP - Er komt een doelgroepenbad en een peuterbad in het nieuwe zwembad in Velp. De gemeenteraad van Rheden stemde daarmee in. Volgens de gemeente Rheden voldoet dit bad aan een sterke behoefte vanuit de inwoners. Zowel gebruikers als huisartsen als fysiotherapeuten hebben om de baden verzocht.

EDE - De gemeente Ede heeft binnen het Sociaal Domein op de onderdelen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg een extra tekort van paar miljoen euro.

HATTEM - De provincie Gelderland wil een verkenner benoemen voor samenwerking tussen de gemeenten Noord-Veluwe in ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O.

HENGELO - Inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn heel positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2017 dat adviesbureau BMC in opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft uitgevoerd.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend