Advertentie
 

BENEDEN-LEEUWEN - De rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland en 33 lokale omroepen stond zaterdag in de gemeente West Maast Waal, in Beneden-Leeuwen. Extra FM verzorgde de uitzending van GLD Stemt. Het programma stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanuit Beneden-Leeuwen besprak Extra FM de hete hangijzers. Wat speelt en leeft er in de gemeente? Alle lijsttrekkers van de lokale politieke partijen waren present in de bus. De presentatie was in handen van John Loderus en Frans Konings.

FD Partij Beneden-Leeuwen - burgerparticipatie

Ronald Orlemans, lijsttrekker van FD Partij Beneden-Leeuwen, was bij de kick-off om te vertellen over zijn lokale partij en de manier waarop hij de lokale democratie in de gemeente ervaart.

De partij streeft naar een leefbaar Beneden-Leeuwen. Dat wil zij doen voor én met de inwoners van de gemeente. Want één van de belangrijkste punten waar Orlemans en de partij zich op willen focussen, is het uitlokken van meer burgerparticipatie. Iedereen heeft een mening en iedereen heeft persoonlijke wensen wat betreft de leefbaarheid in de gemeente, daarom wil de partij de burger zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming.

Een belangrijke doelgroep is dan ook jong Beneden-Leeuwen. De partij begrijpt dat de gemeenteraadsverkiezingen niet echt populair zijn bij jongeren. Door bijvoorbeeld bij sportclubs te promoten en door meer aandacht te schenken aan online kanalen, probeert de partij toch een jonger publiek te bereiken.

Steeds meer mensen kwamen kijken en luisteren bij de bus onder het genot van een kopje koffie en steeds meer politici sloten zich aan bij het publiek. Er werd al druk gediscussieerd over de lokale democratie.

Sociaal Maas en Waal - een socialere gemeente

Piet Donkers, fractielid van de lokale partij Sociaal Maas en Waal, vertelde hoe hij met de partij een gemeente voor iedereen wil realiseren.

Het eerste gesprekspunt was duurzaamheid; de partij pleit voor een groener Maas en Waal. Donkers en zijn collega's zijn erg begaan met het welzijn van de planeet en zij hopen in hun kleine gemeente een groot verschil te maken. Niet alleen om bij te dragen aan een gezonder milieu, ook om de uitstraling van de gemeente te verbeteren.

Verder besprak het fractielid van de sociale partij het belang van een zorgzaam klimaat. De gemeente moet zich meer inzetten voor het welzijn van de inwoners en het is daarbij geen overbodige luxe om meer ontmoetingsplekken te creëren. Burgers krijgen zo ook meer kansen om samen te komen en om meer aan elkaar te denken, voor elkaar te zorgen en om de gang van zaken in de gemeente te bespreken.

Buiten de verkiezingsbus stond de lokale SP-fractie met haar campagne-camper folders en ander promotiemateriaal uit te delen aan iedereen die een kijkje kwam nemen.

Na een korte break sloot Donkers af met een praatje over de jongeren in de gemeente. De partij wil meer zorg voor jongeren en wil talentontwikkeling stimuleren door jongeren een podium te bieden. Daarnaast besprak de politicus verslaving onder jongeren; volgens hem een als maar groeiend probleem. Jongeren moeten alle mogelijkheid krijgen om zich te kunnen ontplooien, zo stelde Donkers. Zo'n verslaving belemmerd dan alleen maar de talentontwikkeling van een jonge inwoner.

FD Wamel - huisvesting

Frans van Echteld, lijsttrekker van de lokale partij FD Wamel, pleitte voor meer uitbreiding van het Wamelse woongebied.

Volgens hem is er steeds meer vraag naar zowel huur- als koopwoningen, maar steeds minder aanbod. Daar voegde hij aan toe dat er genoeg interesse is om in Wamel te wonen van een brede doelgroep; de gemeente is in trek bij bijvoorbeeld jongeren die uit huis gaan of mensen van buitenaf die een rustigere omgeving zoeken.

Daarnaast wil de partij meer ouderenwoningen zien en kunnen sociale huurwoningen ook geen kwaad. Van Echteld legde uit dat er op het gebied van huisvesting voor mensen die het echt nodig hebben nog een hoop verbeterd kan worden.

SP - help de inwoners die het nodig hebben

Willeke van Ooijen, lijsttrekker van de lokale SP-fractie, was in de bus om een sociaal en leefbaar West Maas en Waal te bespreken. Een unieke partij, aangezien de kieslijst gedomineerd wordt door vrouwen.

Ze begon haar pleidooi met het belang van fatsoenlijke huurhuizen voor iedereen. Mensen hebben te lang moeten wachten op een fijne woonplek, zo stelde de politica. Het is aan de gemeente om het geldkasje fatsoenlijk te besteden aan de sociale voorzieningen waar de inwoners recht op hebben. Goed georganiseerde huisvesting is dan een belangrijke stap naar een leefbare gemeente, vindt de SP.

Na de break ging de lijsttrekker verder met haar betoog. De SP zet zich, net als de andere partijen, ook in voor de leefbaarheid van de gemeente. Een punt waar alle partijen zich voor inzetten, maar waar zij ieder op hun eigen manier invulling aan geven.

Van Ooijen vertelde dat zij belangrijke voorzieningen zoals gezondheidszorg en de regeling van financiële zaken dichter bij de burger wil brengen. Door bepaalde diensten laagdrempeliger te maken, wil de SP administratieve rompslomp terugdringen waardoor alles begrijpelijker wordt. Vooral ouderen hebben hier bijvoorbeeld veel behoefte aan, meldde de politica.

Zij sloot af met een statement over de Zandstraat; een item dat al een lange tijd op de lokale politieke agenda staat. Leden van de partij staan buiten bij de SP-camper ook met borden waar prominent op vermeld staat: "De SP gaat voorop, Zandstraat op de schop". Deze straat is een issue waar veel inwoners over klagen omdat de weg niet veilig genoeg is, met name voor fietsers. Tijd voor verandering, zo vindt de SP.

FD Dreumel - duurzaamheid en natuur

Ton de Vree, wethouder én lijsttrekker van lokale partij FD Dreumel, was in de bus om te praten over duurzaamheid in de gemeente.

Volgens de Vree is er al een hoop bereikt op het gebied van duurzaamheid; er komen steeds meer zonnepanelen op de daken van inwoners - iets waar de lijsttrekker erg trots op is. Daarnaast is de gemeente volgens hem constant op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen om de gemeente groener te maken.

Het volgende puntje dat werd besproken was de natuur. De Vree vertelde dat de gemeente een erg groot, uitgestrekt gebied beslaat. Volgens hem betekent dit dat er genoeg mogelijkheden zijn voor huisvesting en sociale welzijnsgebouwen zoals een kindercentrum of een seniorencentrum, terwijl de natuurlijke omgeving niet aangetast wordt.

Om een groene en leefbare gemeente te realiseren, moet er volgens de politicus nog een hoop gebeuren. Er moet samen met de provincie Gelderland worden gewerkt om te kijken hoe de gemeente haar steentje aan een duurzame provincie kan bijdragen.

VVD - ondernemen, de geldkas en financiële voorzieningen

Sander Bos, wethouder en lijsttrekker van de VVD West Maas en Waal, was in de studio om te praten over ondernemingen en geldzaken in de gemeente.

Veel andere partijen hebben een hoop ideeën over een leefbare gemeente. Hoewel de VVD dat ook heeft, vraagt zij zich meer dan andere partijen af: Wat gaat het kosten? Bos vertelde dat hij zeker strijdt voor een leefbaar West Maas en Waal, maar dat er wel goed op de geldkas gelet moet worden. Daarnaast benadrukte de politicus het belang van lokale ondernemingen en hoe het ondernemersklimaat gestimuleerd moet worden.

Een manier waarop de VVD de gemeente leefbaarder wil maken, is door wijken op te schonen. Hondenpoep, graffiti, zwerfafval en andere "viezigheid" moet verdwijnen, zo stelt Bos. Samen met buurtbewoners wil de partij de wijken in de gemeente mooi houden.

CDA - de gemeente moet faciliteren

Frans van Gelder, lijsttrekker van de lokale CDA-fractie, besprak het sociale karakter van de partij waar hij zo trots op is.

Hij vindt dat het de plicht is van de gemeente om te voorzien in de sociale behoeftes van de inwoners. De gemeente moet zich actief opstellen en zich dichterbij de inwoner plaatsen, zo stelde van Gelder. Op den duur komt er dan meer samenhang, wat het sociale klimaat in de regio vergroot.

Ook de Zandstraat werd weer besproken en het CDA vindt net als de SP dat het tijd is om deze straat eens flink onder handen te nemen. "We praten er al tien jaar over, maar we doen niks!", vertelde van Gelder. Mensen ontwijken bewust de straat, waardoor het verkeer in en om de gemeente verstoord wordt. Volgens de politicus is de beste oplossing om eerst maar eens een proef uit te voeren; nieuwe regels uitproberen zoals eenrichtingsverkeer. Dan wordt volgens hem snel genoeg duidelijk wat dé definitieve oplossing is.

FD Maasdorpen - luisteren naar inwoners

De laatste gasten waren Marieke Witzel en Bert van Swam van lokale partij FD Maasdorpen. Zij bespraken hoe zij hun politieke besluitvorming helemaal willen toepassen aan de wensen en behoeften van de inwoners.

Zij is begonnen als partij die dichtbij de burger staat en van onderaf beleidsvorming doorvoert. Swam benadrukte dan ook dat het belangrijk is dat inwoners initiatief tonen. En daar is volgens hem een burgerplatform voor nodig. Inwoners hebben namelijk een stem, maar zij moeten deze ook wel kunnen laten horen. Omdat de partij zoveel waarde hecht aan burgerparticipatie, wil zij er ook alles aan doen om een luisterend oor te bieden.

Witzel sloot af door te vertellen dat de partij de bureaucratie wil terugdringen. Vaak klagen inwoners dat de gemeente belangrijke zaken onnodig moeilijk maakt. En de partij is het hiermee eens: "Het kan en moet allemaal een stuk makkelijker", zo stelde de politica. Zij willen inwoners makkelijker en sneller kunnen helpen zodat niemand achterblijft.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het laatste nieuws uit West Maas en Waal

 • Lokaal: welke beloftes doet West Maas en Waal?

  04 juni 2018
  BENEDEN-LEEUWEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over lokale issues.
 • Zorg: welke beloftes doet West Maas en Waal?

  04 juni 2018
  BENEDEN-LEEUWEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.
 • Wonen: welke beloftes doet West Maas en Waal?

  04 juni 2018
  BENEDEN-LEEUWEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.
 • Energie: welke beloftes doet West Maas en Waal?

  04 juni 2018
  BENEDEN-LEEUWEN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.
 • In Druten en West Maas en Waal willen ze en masse de politiek in

  18 maart 2018
  DRUTEN - Nergens is de animo om in de gemeenteraad te komen zo groot als in Druten. In die gemeente staan woensdag bij de verkiezingen maar liefst 282 namen op het stembiljet. Dat is meer dan in sommige grote steden.

Overig verkiezingsnieuws

 • Ineens ben je Statenlid; wat moet je dan eigenlijk weten?

  03 april 2019
  ARNHEM - Hoe bedrijf je provinciale politiek, hoe moet je inloggen en ook niet onbelangrijk: waar is het restaurant? Voor de 31 Statenleden van de provincie Gelderland is het allemaal nieuw.  Daarom krijgen ze een introductie in het provinciaal bestuur. 
 • Forum nog aan tafel in Gelderland

  03 april 2019
  ARNHEM - Informateur Mark Boumans praat met acht partijen verder over de vorming van het Gelders provinciebestuur. Daartoe behoort winnaar Forum voor Democratie.
 • Wetenschappers Radboud Universiteit roepen bestuur op stelling te nemen tegen Baudet

  27 maart 2019
  NIJMEGEN - Twaalf Nijmeegse wetenschappers roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit op openlijk stelling te nemen tegen de uitspraken van politicus Thierry Baudet. Volgens de bezorgde wetenschappers staat de publieke legitimiteit van de universiteit op het spel en ook het welzijn en veiligheidsgevoel van medewerkers en studenten.
 • Deze drie Statenleden zeggen 'nee' tegen hun zetel

  27 maart 2019
  ARNHEM - Drie Gelderse Statenleden hebben hun zetel geweigerd: het gaat om twee mensen van Forum voor Democratie en een kandidaat voor Partij voor de Dieren.
 • Laatste 'werkdag' voor bijna de helft van de Statenleden

  26 maart 2019
  ARNHEM - Het is na vandaag over en uit voor bijna de helft van de Statenleden in Gelderland. Ze zijn of niet herkozen of hebben zich niet verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van vorige week. De Statenleden nemen dinsdagmiddag afscheid en een aantal krijgt een koninklijke onderscheiding.
Advertentie
 
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Advertentie