Logo GLD stemt
Advertentie

DOETINCHEM - De coalitie in Doetinchem kan in goede samenwerking van start, al was de verhoging van het aantal FTE wethouders van vijf naar 5,25 wel een punt. Desondanks stemden 22 van de 31 raadsleden voor het akkoord, alleen PvdA, SP en Lokaal Belang Doetinchem (LBD) waren tegen en kwamen met felle kritiek.

'Zonder Maria Martens was dit ook het college geworden', begon PvdA-fractievoorzitter Steven Kroon zijn betoog. 'Doetinchem gaat nog vier jaar op de rechts confessionele tour. Wij zullen dan ook nog meer oppositie voeren om ook het linkse geluid te laten horen. Wie weet wordt de koers dan wat verlegd.' 

Hardere bewoordingen

In nog hardere bewoordingen sloot LBD-fractievoorzitter Henri George Moïze de Chateleux zich bij hem aan. 'Ik heb zelden zo’n inhoudsloos stuk gelezen. Het is geen blijk van vertrouwen dat de oppositie mee mag praten over het akkoord en dat zij de punten van te voren niet krijgen', stak LBD-fractievoorzitter Henri-George Moïze de Chateleux van wal. Volgens hem is de coalitieagenda te weinig concreet om een echte agenda te noemen. 'Ik zou het liever een agenda'tje noemen. Desondanks zullen we de uitgestoken hand voor samenwerking aanvaarden, als de voorstellen die komen Doetinchem vooruit helpen.'

Aantal wethouders

Wat voor meer partijen een punt was, was het feit dat het aantal wethouders net als in de vorige periode op vijf blijft en in aantal FTE zelfs met 0,25 omhoog gaat. PvdA, SP, GBD en LBD waren daar niet zo blij mee. Kroon: 'In Winterswijk gaan ze zelfs terug van vier naar drie, is er daar dan niks te doen? Dat lijkt me niet.' 

GBD vond dat vijf wethouders voldoende is en LBD vroeg zich af of er wel voldoende nagedacht was over de financiële onderbouwing. Niet verrassend was dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks (GL) en CU/SGP allemaal positief waren over het akkoord en dus instemden, aangevuld met Gemeente Belangen Doetinchem (GBD) en de Partij voor Lokaal Maatwerk (PvLM).

Daarmee konden de wethouders Ingrid Lambregts en Rens Steintjes (CDA), Maureen Sluiter (VVD), Jorik Huizinga (D66), Frans Langeveld (GL) en Henk Bulten (CU/SGP) geïnstalleerd worden en is het nieuwe college van B&W officieel van start gegaan.

 

 

Door: Mediapartner REGIO8

Het laatste nieuws uit Doetinchem

 • Wonen: welke beloftes doet Doetinchem?

  04 juni 2018
  DOETINCHEM - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.
 • Lokaal: welke beloftes doet Doetinchem?

  04 juni 2018
  DOETINCHEM - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over lokale issues.
 • Zorg: welke beloftes doet Doetinchem?

  04 juni 2018
  DOETINCHEM - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over zorg.
 • Energie: welke beloftes doet Doetinchem?

  04 juni 2018
  DOETINCHEM - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.
 • Felle kritiek oppositie op nieuwe coalitie Doetinchem

  18 mei 2018
  DOETINCHEM - De coalitie in Doetinchem kan in goede samenwerking van start, al was de verhoging van het aantal FTE wethouders van vijf naar 5,25 wel een punt. Desondanks stemden 22 van de 31 raadsleden voor het akkoord, alleen PvdA, SP en Lokaal Belang Doetinchem (LBD) waren tegen en kwamen met felle kritiek.
Advertentie

Overig verkiezingsnieuws

 • Advies: brede coalitie in West Betuwe, zonder SGP

  08 december 2018
  GELDERMALSEN - Informateur Marianne Kallen adviseert een brede coalitie voor de nieuwe gemeente West Betuwe, waarin Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal opgaan.
 • Investeringsfonds voor Neder-Betuwse ondernemers

  07 december 2018
  OPHEUSDEN - In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen.
 • Vastgoed Voor Elkaar in de gemeente Elburg

  06 december 2018
  ELBURG - Nu het college van Elburg akkoord is met de voorliggende versie van het accommodatiebeleidsplan Vastgoed Voor Elkaar kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit plan gaat over de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de meeste hiervan hebben een maatschappelijke functie: opvang, sport, recreatie, welzijn, cultuur maar ook begraven. De gemeente wil met Vastgoed Voor Elkaar de voorzieningen op peil houden, een betere dienstverlening voor inwoners realiseren, de gebouwen verduurzamen en waar mogelijk de kosten omlaag brengen.
 • Time Out Plek Elburg krijgt vervolg

  04 december 2018
  ELBURG - De gemeenteraad van Elburg heeft recent een motie aangenomen over Time Out Plek Elburg (TOP). Time Out Plek Elburg is een veilige en rustige opvanglocatie voor kwetsbare inwoners, die tijdelijk en acuut andere huisvesting nodig hebben. Het is een samenwerking tussen lokale zorgaanbieders, woningcorporatie UWOON, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers.
 • 'Nooit signalen gehad dat gezichtsbedekkende kleding een veiligheidsprobleem is in Arnhem'

  02 december 2018
  ARNHEM - Er is afgelopen week veel discussie geweest over de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding', populair afgekort tot 'het boerkaverbod'. Dit naar aanleiding van uitspraken van de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam over het wel of niet handhaven of prioriteren van deze wet. D66 wilde weten hoe onze burgemeester Ahmed Marcouch hier tegenaan kijkt en stelde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend