Logo GLD stemt
Advertentie

HATTEM - De provincie Gelderland wil een verkenner benoemen voor samenwerking tussen de gemeenten Noord-Veluwe in ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O.

De gemeenten Hattem en Oldebroek hebben de provincie Gelderland  nogmaals om financiële steun gevraagd van 3,9 miljoen euro. Dit bedrag is nodig om het gat in de begroting te dichten voor de aanleg van een afrit van de A28 naar het bedrijventerrein H2O, denken de gemeenten. 

Voorwaarden voor steun 

De provincie Gelderland onderkent het belang van een aansluiting van het bedrijventerrein H2O op de A28. In 2013 werd daarvoor al 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In een brief aan de Gelderse Staten wordt gevraagd de extra miljoenen beschikbaar te stellen, maar wel onder voorwaarden.

Er wordt voorgesteld de aanleg van de aansluiting over te nemen en daarmee ook de financiële risico’s. Daar staat tegenover dat de provincie eist dat de H2O gemeenten serieus werk maken van het punt Sterk Bestuur. Dit betekent een mogelijke bestuurlijke fusie tussen gemeenten op de Noord-Veluwe.

De raad van Hattem stemde in met de voorwaarden van de provincie, waarmee het gat in de begroting is gesloten en de aanleg van de aansluiting kan beginnen.

 

Door: Mediapartner RTV Hattem

Het laatste nieuws uit Hattem

Advertentie

Overig verkiezingsnieuws

 • Advies: brede coalitie in West Betuwe, zonder SGP

  08 december 2018
  GELDERMALSEN - Informateur Marianne Kallen adviseert een brede coalitie voor de nieuwe gemeente West Betuwe, waarin Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal opgaan.
 • Investeringsfonds voor Neder-Betuwse ondernemers

  07 december 2018
  OPHEUSDEN - In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen.
 • Vastgoed Voor Elkaar in de gemeente Elburg

  06 december 2018
  ELBURG - Nu het college van Elburg akkoord is met de voorliggende versie van het accommodatiebeleidsplan Vastgoed Voor Elkaar kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit plan gaat over de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de meeste hiervan hebben een maatschappelijke functie: opvang, sport, recreatie, welzijn, cultuur maar ook begraven. De gemeente wil met Vastgoed Voor Elkaar de voorzieningen op peil houden, een betere dienstverlening voor inwoners realiseren, de gebouwen verduurzamen en waar mogelijk de kosten omlaag brengen.
 • Time Out Plek Elburg krijgt vervolg

  04 december 2018
  ELBURG - De gemeenteraad van Elburg heeft recent een motie aangenomen over Time Out Plek Elburg (TOP). Time Out Plek Elburg is een veilige en rustige opvanglocatie voor kwetsbare inwoners, die tijdelijk en acuut andere huisvesting nodig hebben. Het is een samenwerking tussen lokale zorgaanbieders, woningcorporatie UWOON, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers.
 • 'Nooit signalen gehad dat gezichtsbedekkende kleding een veiligheidsprobleem is in Arnhem'

  02 december 2018
  ARNHEM - Er is afgelopen week veel discussie geweest over de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding', populair afgekort tot 'het boerkaverbod'. Dit naar aanleiding van uitspraken van de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam over het wel of niet handhaven of prioriteren van deze wet. D66 wilde weten hoe onze burgemeester Ahmed Marcouch hier tegenaan kijkt en stelde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend