Advertentie
 

NUNSPEET - De door het college van B&W ingediende begroting 2019-2022 wordt door de politieke partijen positief beoordeeld.

Alle partijen hebben schriftelijk hun commentaar aangeleverd en de daarin gestelde vragen zijn ook door het college voor het merendeel schriftelijk beantwoord. Donderdag 1 november zullen de partijen met het college in debat gaan, maar vuurwerk zal er niet komen. Dat is toch al een kenmerk van de Nunspeetse politiek. Wel hebben de fracties in hun beschouwingen vooral vragen gesteld en om extra aandacht gevraagd voor een aantal speerpunten.

'Extra aandacht voor jeugdzorg'

Zo is voor een aantal partijen, CDA, CU en SGP de financiering van de jeugdzorg een belangrijk item waar extra aandacht voor wordt gevraagd. Gemeentebelang mist de jongerenraad en vraagt het college of daar nog impuls aan gegeven kan worden. Bijna alle partijen vragen met betrekking tot de visie op toerisme, aandacht voor steun aan kunst en cultuur. Gemeentebelang en VVD vragen aandacht voor een aantrekkelijke kust langs het Veluwemeer, waarbij de Kabelbaan (GB) voor de VVD een utopie is.

Ook het onderwerp onderwijs wordt in de commentaren vaak genoemd. Hoe staat het met het Junior College, hoe staat het met de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet en Gemeentebelang vraagt extra aandacht voor het openbaar onderwijs.

Ondertunneling spoor

Uiteraard wordt aandacht gegeven aan de ondertunneling van het spoor. Een project dat mogelijk duurder uit zal vallen dan gewenst. Voor de VVD mag hiervoor desnoods (als uitzondering) de BTW worden verhoogd. Met 2% bezuinigen op de totale begroting kom je ook een heel eind.. SGP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project.

Ook de woningbouw wordt in alle commentaren genoemd. De SGP heeft twijfel bij het plan ’t Hul-Noord. Zij willen dat een balans gevonden wordt tussen eigendom en natuurbehoud. Oppassen voor te veel woningbouw of woonwijkjes in de buitengebieden. De PvdA waarschuwt voor bouwen voor leegstand op termijn.

Wachttijden gemeentehuis wegwerken

Enkele partijen geven aan dat de bereikbaarheid in het gemeentehuis moet verbeteren. Nu soms te lange wachttijden of in de wacht gezet worden. De verdere digitalisering is onontkoombaar, maar blijf wel zorgen dat het persoonlijk contact mogelijk blijft, ook in het gemeentehuis. Het CU pleit voor een ,versimpelteam’ em ambtenaren bij te scholen in de communicatie naar buiten.

Verder wordt gevraagd om aandacht voor integratie van statushouders en werk voor mensen met een beperking. Dit kan beter volgens de CU. ,,moet het zijn beter meedoen of volwaardig meedoen, is de retorische vraag. Gemeentebelang vraagt aandacht voor de jobcoach.

Aan duurzaamheid worden ook de nodige teksten gewijd. De PvdA ziet hier veel woorden aan gewijd, maar nog te weinig daden. Het CDA roept op tot duurzaam denken en doen.

Voor de Algemene Beschouwingen donderdagavond is al schriftelijk het nodige gras weggemaaid, toch zullen er nog voldoende vragen en discussies overblijven om als raad met het college te kunnen 'stoeien’, waarna de begroting 2019-2022 de goedkeuring zal kunnen wegdragen. Wie dit alles wil volgen kan afstemmen op RTV Nunspeet. De Algemene Beschouwingen beginnen donderdagmiddag 1 november om 17.00 uur.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • SGP Gelderland vraagt aandacht voor beter OV

  08 maart 2019
  NUNSPEET - De SGP heeft donderdag aandacht gevraagd voor betere openbaar vervoersverbindingen buiten de Randstad.
 • Stemmen kan op het station van Nunspeet

  07 maart 2019
  NUNSPEET - Reizigers kunnen 20 maart op het Nunspeetse station hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen,
 • Jongeren geven ideeën aan lokale politiek

  13 februari 2019
  ARNHEM - In partnerschap met de lokale partijen Gemeentebelang Nunspeet, Progressief Ermelo en Harderwijk Anders start op 1 maart 2019 het project JONG&politiek.
 • CU vraagt college te bemiddelen bij het Kulturhus als locatie bijeenkomsten JOY-Elspeet

  06 februari 2019
  NUNSPEET - Vanaf januari dit jaar organiseert Stichting JOY-Elspeet een keer per maand een interkerkelijke bijeenkomst. Tijdens de voorbereidingen leek het erop dat deze bijeenkomsten in het Kulturhus konden worden gehouden. Uiteindelijk bleek dat niet door te gaan. Voor de eerste bijeenkomst is toen ruimte gevonden bij Mennorode.
 • Veel mensen klagen over geluidsoverlast A28 bij Wezep

  01 februari 2019
  WEZEP - De gemeente Oldebroek en het actiecomité ‘A28 moet stiller’ hielden op verzoek van de gemeenteraad een enquête onder inwoners uit en rondom Wezep. Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn dat van alle respondenten 57% aangeeft geluidsoverlast te ervaren van de A28. Onder de personen die binnen een straal van 250 meter van de A28 wonen, geeft 63% aan overlast van geluid te ervaren. 

Overig verkiezingsnieuws

 • Ineens ben je Statenlid; wat moet je dan eigenlijk weten?

  03 april 2019
  ARNHEM - Hoe bedrijf je provinciale politiek, hoe moet je inloggen en ook niet onbelangrijk: waar is het restaurant? Voor de 31 Statenleden van de provincie Gelderland is het allemaal nieuw.  Daarom krijgen ze een introductie in het provinciaal bestuur. 
 • Forum nog aan tafel in Gelderland

  03 april 2019
  ARNHEM - Informateur Mark Boumans praat met acht partijen verder over de vorming van het Gelders provinciebestuur. Daartoe behoort winnaar Forum voor Democratie.
 • Wetenschappers Radboud Universiteit roepen bestuur op stelling te nemen tegen Baudet

  27 maart 2019
  NIJMEGEN - Twaalf Nijmeegse wetenschappers roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit op openlijk stelling te nemen tegen de uitspraken van politicus Thierry Baudet. Volgens de bezorgde wetenschappers staat de publieke legitimiteit van de universiteit op het spel en ook het welzijn en veiligheidsgevoel van medewerkers en studenten.
 • Deze drie Statenleden zeggen 'nee' tegen hun zetel

  27 maart 2019
  ARNHEM - Drie Gelderse Statenleden hebben hun zetel geweigerd: het gaat om twee mensen van Forum voor Democratie en een kandidaat voor Partij voor de Dieren.
 • Laatste 'werkdag' voor bijna de helft van de Statenleden

  26 maart 2019
  ARNHEM - Het is na vandaag over en uit voor bijna de helft van de Statenleden in Gelderland. Ze zijn of niet herkozen of hebben zich niet verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van vorige week. De Statenleden nemen dinsdagmiddag afscheid en een aantal krijgt een koninklijke onderscheiding.
Advertentie
 
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Advertentie