Logo GLD stemt
Advertentie

EDE - De Edese gemeenteraad sprak donderdag in tweede termijn over de begroting 2019-2022, het huishoudboekje van de gemeente Ede. In de begroting staat welke gelden de komende jaren Ede ontvangt en uitgeeft. EDE TV Nieuws was bij de Edese versie van de algemene beschouwingen aanwezig en interviewde diverse partijen over de uitkomst.

Wethouder Financiën Leon Meijer is tevreden over de uitkomst. ‘We hebben de tekorten binnen de begroting kunnen dekken. Het tekort van 10 miljoen euro bij Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg hebben we opgevangen. Ik heb alleen moties aangenomen die weinig of geen geld hebben gekost. De komst van watertappunten in Ede is te dekken dus die is motie is doorgekomen.’ Het lek binnen de zorg is dan wel gedekt, maar de korting op identiteitsbewijzen is definitief teruggedraaid.

Alleen D66 stemde tegen begroting

Voor fractievoorzitter van D66, Stephan Neijenhuis was het een van de redenen tegen de begroting te stemmen. D66 is meteen ook de enige partij die zich genoodzaakt voelde om tegen te stemmen. ‘Zonde, want er staan ook zeker ook goede punten in de begroting die toejuichen.'

Op de bezuinigingen op sport- en cultuur, onderwijsinvesteringen en het schrappen van de korting op identiteitsbewijzen viel bij de coalitie volgens Neijenhuis niet te onderhandelen. ‘We kregen daar helaas geen bewegingsruimte voor.’ Harry van Huijstee (PvdA) en Nico van der Poel van de SGP beamen dat er binnen de coalitie weinig te onderhandelen viel en dat vinden ze jammer.

Van der Poel is wel tevreden over de onderhandelingsruimte ten opzichte van de eventuele komst van een aula in Bennekom. ‘De gemeenteraad gaat onderzoeken of er ruimte is voor een plek waar de Bennekomse gemeenschap kan samenkomen, met meer dan 15.000 inwoners is dat ook wel nodig.’

'Gemeenteraad moet controlerende rol op zich nemen'

Charifa El Kadouri, fractievoorzitter van EdeNu heeft ook gemengde gevoelens over de begroting. ‘We hebben een motie ingediend om een onafhankelijk adviseur aan te stellen voor het Sociaal Domein, die motie heeft het helaas niet gehaald.’ El Kadouri vindt dat gemeenteraad een controlerende rol op zich moet nemen ten opzichte van het Sociaal Domein.

De fractievoorzitter is wel blij met de belofte van wethouder De Pater om met het buurtcomité rond de tafel te gaan zitten over de verkeersveiligheid van Amsterdamseweg en Kernhemseweg. ‘We vragen al jaren aandacht voor verkeersveiligheid in Ede, vooral de voetgangersoversteekplaats op de Amsterdamse/Kernhemseweg is een gevaarlijk punt.’

Motie eerlijk Kinderpardon aangenomen

Ellen Out van GroenLinks is tevreden met de opgestelde begroting. ‘Zorg en duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda en daar is veel aandacht voor.’ Out is vooral blij dat de motie voor een eerlijk Kinderpardon is aangenomen. ‘Het is een signaal naar Den Haag toe om kinderen die in de Nederlandse samenleving geworteld zijn niet te ontwrichten.’ De gemeente Ede is volgens Out de 100e gemeente die het eerlijk Kinderpardon heeft aangenomen.

VVD’er Bart van Omlo is vooral content dat de motie over het behoud van kinderboerderij De Oude Hofstede is aangenomen. ‘Ze hebben de steun van de gemeente Ede hard nodig, de kinderboerderij wordt door veel Edenaren bezocht, het is belangrijk voor de gemeenschap dat de boerderij behouden blijft.’

Bekijk hier het uitgebreide verslag, inclusief interviews over de begroting 2019-2022.

Door: Mediapartner Omroep Ede

Het laatste nieuws uit Ede

Advertentie

Overig verkiezingsnieuws

 • Advies: brede coalitie in West Betuwe, zonder SGP

  08 december 2018
  GELDERMALSEN - Informateur Marianne Kallen adviseert een brede coalitie voor de nieuwe gemeente West Betuwe, waarin Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal opgaan.
 • Investeringsfonds voor Neder-Betuwse ondernemers

  07 december 2018
  OPHEUSDEN - In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen.
 • Vastgoed Voor Elkaar in de gemeente Elburg

  06 december 2018
  ELBURG - Nu het college van Elburg akkoord is met de voorliggende versie van het accommodatiebeleidsplan Vastgoed Voor Elkaar kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit plan gaat over de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de meeste hiervan hebben een maatschappelijke functie: opvang, sport, recreatie, welzijn, cultuur maar ook begraven. De gemeente wil met Vastgoed Voor Elkaar de voorzieningen op peil houden, een betere dienstverlening voor inwoners realiseren, de gebouwen verduurzamen en waar mogelijk de kosten omlaag brengen.
 • Time Out Plek Elburg krijgt vervolg

  04 december 2018
  ELBURG - De gemeenteraad van Elburg heeft recent een motie aangenomen over Time Out Plek Elburg (TOP). Time Out Plek Elburg is een veilige en rustige opvanglocatie voor kwetsbare inwoners, die tijdelijk en acuut andere huisvesting nodig hebben. Het is een samenwerking tussen lokale zorgaanbieders, woningcorporatie UWOON, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers.
 • 'Nooit signalen gehad dat gezichtsbedekkende kleding een veiligheidsprobleem is in Arnhem'

  02 december 2018
  ARNHEM - Er is afgelopen week veel discussie geweest over de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding', populair afgekort tot 'het boerkaverbod'. Dit naar aanleiding van uitspraken van de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam over het wel of niet handhaven of prioriteren van deze wet. D66 wilde weten hoe onze burgemeester Ahmed Marcouch hier tegenaan kijkt en stelde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend